Tát nước đầu đình

0

Ðêm qua tát nước í a chứ đầu đình
Trời đêm sáng tỏ ấy cái đêm trăng rằm
Bỏ quên chiếc áo chứ trên cành là hoa sen,
Là cành hoa sen í..a
Em nhặt được thì cho anh xin
Hay là em để chứ làm tin
Làm tin trong nhà

Ơi hỡi chàng ơi chứ tình rằng ơi hỡi chàng ơi
Áo anh sứt chỉ chứ đường tà
Vợ anh chưa có chứ mẹ già, mẹ già chưa khâu
Mẹ già chưa khâu chưa khâu chứ tình rằng, tình vẫn chưa khâu.

Áo anh sứt chỉ đã lâu
Mới mượn cô ấy về khâu cho rồi
Khâu rồi anh sẽ trả công
Đến khi lấy chồng anh lại giúp cho
Giúp em… một thúng xôi vò
Một con lợn béo một vò rượu tăm
Giúp em! giúp em mà đôi chiếu chứ em nằm
Đôi chăn em đắp,í a chứ đôi trầm,
chứ đôi trầm là trầm em đeo, là trầm em đeo í.. a.

Giúp em! quang tám chứ tiền treo ,
quang năm tiền cưới chứ lại đeo, lại đeo buồng cau í.. a, í.. a.

Hẳn ai còn nhớ khung cảnh dân giã thơ mộng của gầu nước, cột sòng, của những thôn nữ tát nước…

Chiếc gầu sòng se duyên đôi lứa
Chiếc gầu sòng se duyên đôi lứa
Thiếu nữ tát nước
Thiếu nữ tát nước