Cây đa, quán nước, mái đình

0

Bao giờ ta gặp em lần nữa
Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
Đã hết sắc mùa chinh chiến cũ
Còn có bao giờ em nhớ ta…………”

……Tôi nhớ Sơn Tây, quê hương xứ Đoài…….. tôi nhớ mắt em mang cả bầu trời quê hương, tôi nhớ ” Sông Đáy chậm nguồn qua phủ quốc” nhớ “sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng” nhớ thi sỹ Quang Dũng……….nhớ lắm lắm quê hương – đất nước – con người Việt Nam………………….

mái đình cây đa, ai đi xa có nhớ?
mái đình cây đa, ai đi xa có nhớ?
cổng làng la phù
Cổng Làng La Phù
Mái đình xưa
Mái đình xưa
Quán nước đầu đình
Quán nước đầu đình