Chiếu cói Nga Sơn

2

Về Nga Sơn mua một đôi chiếu, tặng cho ai khi mùa xuân đến”……………Chiếu Nga sơn đã dệt bao mối tình, đôi lứa đã xinh lại càng duyên………………..

Chiếu Nga Sơn là một loại chiếu cói được dệt tại huyện Nga Sơn, một huyện ven biển của tỉnh Thanh Hoá. Huyện Nga Sơn có 27 xã và 1 thị trấn là Nga Sơn. Thập niên 1980 chỉ có các xã như: Nga Thuỷ, Nga Tân, Nga Thanh, Nga Liên, Nga Tiến là làm nghề trồng cói và dệt chiếu. Nhưng ngày nay rất nhiều nơi trong huyện này trồng cói như xã Ba Đình, Nga Thạch… cũng trồng nhiều vì lợi ích kinh tế của nó mang lại. Ngoài dệt chiếu, cói còn được dùng làm hàng thủ công mĩ nghệ (nghề này phát triển chủ yếu ở Kim Sơn, Ninh Bình). Nguồn xuất chủ yếu là sang Liên Xô cũ, và bán nội địa. Ngày nay cói được xuất chủ yếu sang Trung Quốc.

 

Thu hoạch cói
Thu hoạch cói
Thu hoạch cói trong buổi chiều tà
Thu hoạch cói trong buổi chiều tà
Dệt chiếu
Dệt chiếu