Đường làng xưa, một nét đẹp trầm mặc

0

Ai quên cho được mái tranh nâu, luống đất bờ ao với nhịp cầu”……………….thế đấy tình yêu quê hương đất nước luôn bắt đầu bằng những gì bình dị và tự nhiên nhất và tình yêu ấy sẽ theo mỗi người đến tận cuối đời……………………..

Đường làng xưa luôn gợi nhớ trong ta những kỷ niệm êm đềm về con đường trải đầy rơm, đình làng phơi thóc ngày mùa…

Cồng làng xưa
Cồng làng xưa
Phơi rơm đường làng
Cổng làng
Cổng làng
Đường làng quê
Đường làng quê
Đường làng mùa gặt
Đường làng mùa gặt

 

Đình làng mùa gặt
Đình làng mùa gặt